कार्यक्रम दर्ता

एन्डियन जियोमेटिक्स 2020

lunes, Jun 8, 2020 – martes, Jun 9, 2020

12: 00AM - 12: 00AM

जियोमेटिका एन्डिना भनेको कोलम्बिया र एन्डियन क्षेत्रमा भू-सूचनाको सर्वेक्षण, व्यवस्थापन र प्रशोधनमा काम गर्ने पेशेवरहरूको बैठक हो। यस निष्पक्ष-क्ग्रेसनले निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका 500 पेशेवर प्रयोगकर्ताहरू जियोमेटिक्स भित्र विभिन्न विषयहरूमा सम्बन्धित ट्राफोग्राफी, जियोडसी, जियोस्पाटियल डाटा भण्डारण र विश्लेषण जस्ता प्रमुख टेक्नोलोजी कम्पनीहरूसँग एकसाथ ल्याउँदछ, कार्टोग्राफी, फोटोग्राममेन्ट्री र GIS भौगोलिक जानकारी प्रणालीहरू।

घटना स्थान


बोगोटा

घटना शुल्कहरू

मुफ्त