थप
शिक्षण CAD / जीआईएस

USD १२.९९ मा विशेष मूल्यमा +१०० AulaGEO पाठ्यक्रमहरू

वेब GIS

अंग्रेजी

 1. जियोलोकेशन – गुगल नक्सा API – मोबाइल एप्सका लागि HTML5 - $12.99
 2. Web-GIS ArcGIS Pro को लागि खुला स्रोत सफ्टवेयर र ArcPy प्रयोग गर्दै - $12.99

स्पेनिश

 1. डाटा विज्ञान - पाइथन, प्लटली र लिफलेटको साथ सिक्नुहोस् - $12.99
 2. मोबाइल एपहरूमा HTML5 र Google नक्साको साथ भौगोलिक स्थान - $12.99
 3. Web-GIS नि:शुल्क सफ्टवेयर र ArcGIS प्रो को लागि ArcPy प्रयोग गर्दै - $12.99

GIS

अंग्रेजी

 1. ArcGIS Pro - ArcGIS 3 र ArcGIS Pro प्रयोग गरेर 10D मोडलिङ - $12.99
 2. ArcGIS प्रो - शुरुआती, उन्नत र ArcPy - $14.99
 3. ArcGIS प्रो - सजिलो जान्नुहोस्! - $14.99
 4. ArcGIS प्रो र QGIS | 2in1 | समानान्तर पाठ्यक्रम - $12.99
 5. ArcGIS प्रो उन्नत - $12.99
 6. डाटा विज्ञान - पाइथन, प्लटली र लिफलेट प्रयोग गर्दै - $12.99
 7. QGIS - भौगोलिक सूचना प्रणाली - $12.99
 8. CAD - GIS र म्याक्रोको साथ एक्सेल सुझावहरू र चालहरू - $12.99

español

 1. ArcGIS प्रो - शून्य देखि उन्नत र ArcPy सम्म पूर्ण पाठ्यक्रम - $12.99
 2. ArcGIS प्रो - सजिलो जान्नुहोस् - $12.99
 3. आर्कजीआईएस प्रो उन्नत - $12.99
 4. एक्सेल - CAD - GIS र म्याक्रोको साथ उन्नत चालहरू - $12.99
 5. QGIS - भौगोलिक सूचना प्रणाली - $12.99

संरचनात्मक डिजाइन

अंग्रेजी

 1. BIM परियोजनाहरूको लागि अग्रिम इस्पात डिजाइन - $12.99
 2. कंक्रीट र इस्पात संरचना डिजाइन - $12.99
 3. CSI ETABS - स्ट्रक्चरल मेसनरी - मेगा कोर्स - $12.99
 4. CSI ETABS - संरचनात्मक ईन्जिनियरिङ् विशेषज्ञता - $12.99
 5. BIM ईन्जिनियरिङ् परियोजनाहरूको लागि डायनामो - $12.99
 6. ETABS स्तर 1/2 - संरचनात्मक ईन्जिनियरिङ् को लागी - $12.99
 7. ETABS स्तर 2/2 - संरचनात्मक ईन्जिनियरिङ् को लागी - $12.99
 8. Revit संरचना - ईन्जिनियरिङ् परियोजनाहरु को लागी - $12.99
 9. Revit संरचना + रोबोट + कंक्रीट + अग्रिम इस्पात | 4in1 - $12.99
 10. रोबोट संरचनात्मक विश्लेषण - BIM परियोजनाहरूको लागि - $12.99
 11. STAAD Pro - Bentley staad pro v8i प्रयोग गरेर संरचनात्मक विश्लेषण - $12.99
 12. संरचनात्मक चिनाई - डिजाइन पर्खाल, बीम र आधार (7) - $12.99
 13. संरचनात्मक चिनाई - आधार, पर्खाल र माटो (5) - $12.99
 14. संरचनात्मक चिनाई - भूकम्प विश्लेषण (3) - $12.99
 15. संरचनात्मक चिनाई - कठोरता केन्द्र, पर्खाल क्षमता (4) - $12.99
 16. संरचनात्मक चिनाई - पर्खाल र छत (6) - $12.99
 17. संरचना पुल डिजाइन - Revit र रोबोट प्रयोग गरेर - $12.99

español

 1. ETABS - मोड्युल P1 संग संरचनात्मक चिनाई - $12.99
 2. ETABS - मोड्युल P2 संग संरचनात्मक चिनाई - $12.99
 3. ETABS - मोड्युल P4 संग संरचनात्मक चिनाई - $12.99
 4. ETABS - मोड्युल P5 संग संरचनात्मक चिनाई - $12.99
 5. ETABS - मोड्युल P6 संग संरचनात्मक चिनाई - $12.99
 6. ETABS - मोड्युल P7 संग संरचनात्मक चिनाई - $12.99
 7. ETABS सँग स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा विशेषज्ञता - $12.99
 8. BIM परियोजनाहरूको लागि अग्रिम इस्पात डिजाइन - $12.99
 9. ETABS-1 को साथ शियर वालहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन - $12.99
 10. ETABS-2 को साथ शियर वालहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन - $12.99

3D सिमुलेशन

अंग्रेजी

 1. ANSYS Workbench - सिमुलेशन डिजाइनको परिचय - $12.99
 2. ANSYS Workbench 2020 R1 - डिजाइन र सिमुलेशन - $12.99
 3. आविष्कारक नास्त्रन - मेकानिकल र संरचनात्मक सिमुलेशन - $12.99
 4. Microstran - Bentley Microstran प्रयोग गरेर संरचनात्मक डिजाइन - $12.99
 5. PTC CREO प्यारामेट्रिक - डिजाइन, Ansys र सिमुलेशन (1/3) - $12.99
 6. PTC CREO प्यारामेट्रिक - डिजाइन, Ansys र सिमुलेशन (2/3) - $12.99
 7. PTC CREO प्यारामेट्रिक - डिजाइन, Ansys र सिमुलेशन (3/3) - $12.99
 8. PTC Creo प्यारामेट्रिक मेगा कोर्स - $12.99

español

 1. PTC CREO प्यारामेट्रिक - डिजाइन, विश्लेषण र सिमुलेशन (1/2) - $12.99
 2. PTC CREO प्यारामेट्रिक - डिजाइन, विश्लेषण र सिमुलेशन (2/2) - $12.99

BIM MEP

 1. Revit MEP - BIM परियोजनाहरू - $12.99
 2. Revit MEP - विद्युत प्रणाली - $12.99
 3. Revit MEP - मेकानिकल स्थापनाहरू - $12.99
 4. Revit MEP - मेकानिकल / HVAC प्रणालीहरू - $12.99
 5. Revit MEP - प्लम्बिंग प्रणाली - $12.99

भूमि विज्ञान

अंग्रेजी

 1. संरचनात्मक भूविज्ञान - $12.99
 2. गुगल अर्थ - शुरुवात देखि उन्नत प्रयोगहरु सम्म - $12.99
 3. गुगल अर्थ - सजिलै जान्नुहोस्! - $15.99
 4. हाइड्रोलोजिक ईन्जिनियरिङ् को लागि Hec-RAS र ArcGIS - $16.99
 5. हाइड्रोलिक विश्लेषणको लागि शून्यबाट Hec-RAS - $12.99
 6. गुगल अर्थ इन्जिन (GEE) को परिचय - $12.99
 7. रियलिटी क्याप्चर र थ्रीडी स्क्यानिङका लागि रिक्याप र Regard3D - $12.99
 8. रिमोट सेन्सिङ - आधारभूत र अनुप्रयोगहरू - $12.99
 9. रिमोट सेन्सिङ परिचय - $12.99
 10. ArcGIS प्रो प्रयोग गरेर रिमोट सेन्सिङ - $12.99

स्पेनिश

 1. रिमोट सेन्सिङको आधारभूत र अभ्यासहरू - $12.99
 2. संरचनात्मक भूविज्ञान - $12.99
 3. गुगल अर्थ - आधारभूत देखि धेरै उन्नत जान्नुहोस् - $12.99
 4. गुगल अर्थ इन्जिन - सजिलै जान्नुहोस् - $12.99
 5. Recap & Regard3D - वास्तविकताको क्याप्चर र मोडेलिङ - $12.99
 6. रिमोट सेन्सिङ - अवधारणा र अनुप्रयोग - $12.99

ग्राफिक डिजाइन

अंग्रेजी

 1. Adobe After Effects - सजिलै सिक्नुहोस् - $12.99
 2. Adobe Illustrator - सजिलै सिक्नुहोस्! - $12.99
 3. Adobe Indesign - आफ्नो पत्रिका सिर्जना गर्नुहोस् - $12.99
 4. Adobe Photoshop - पूरा पाठ्यक्रम - $12.99
 5. Adobe Premiere - भिडियो सम्पादन - $12.99
 6. ग्राफिक डिजाइन विशेषज्ञता - 3 मा 1 Adobe सफ्टवेयर - $12.99

español

 1. Adobe Illustrator - सजिलो सिक्नुहोस्! - $12.99
 2. Adobe Photoshop - पूरा कोर्स - $12.99

सिभिल वर्क

अंग्रेजी

 1. OpenRoads - सिभिल कार्य डिजाइन (स्तर 1) को लागि शुरुआती गाइड - $12.99
 2. सिभिल थ्रीडी - सिभिल कार्य विशेषज्ञता - $12.99
 3. सिभिल थ्रीडी लेभल १/४ - सिभिल कार्य र भूमि सर्वेक्षणका लागि - $12.99
 4. सिभिल थ्रीडी लेभल १/४ - सिभिल कार्य र भूमि सर्वेक्षणका लागि - $12.99
 5. सिभिल थ्रीडी लेभल १/४ - सिभिल कार्य र भूमि सर्वेक्षणका लागि - $12.99
 6. सिभिल थ्रीडी लेभल १/४ - सिभिल कार्य र भूमि सर्वेक्षणका लागि - $14.99
 7. Civil3D - अन्तिम संस्करण प्रयोग गरी सिभिल कार्यका लागि मेगा कोर्स - $12.99
 8. पूर्वाधारको अवधारणात्मक डिजाइनलाई इन्फ्रावर्क गर्दछ - $12.99

español

 1. टोपोग्राफी र सिभिल कार्यहरू 3/1 को लागि Autocad Civil4D सिक्नुहोस् - $12.99
 2. टोपोग्राफी र सिभिल कार्यहरू 3/2 को लागि Autocad Civil4D सिक्नुहोस् - $12.99
 3. टोपोग्राफी र सिभिल कार्यहरू 3/3 को लागि Autocad Civil4D सिक्नुहोस् - $12.99
 4. टोपोग्राफी र सिभिल कार्यहरू 3/4 को लागि Autocad Civil4D सिक्नुहोस् - $12.99

BIM मेथोडोलोजी

अंग्रेजी

 1. BIM - पद्धति पूर्ण पाठ्यक्रम - $12.99
 2. BIM - निर्माण समन्वय गर्ने विधि - $12.99
 3. BIM 4D AutoDesk NavisWork प्रयोग गर्दै - $12.99
 4. Revit, Navisworks र Dynamo प्रयोग गरेर BIM 5D मात्रा टेक-अफ - $12.99
 5. डिजिटल ट्विन: नयाँ डिजिटल क्रान्तिको लागि दर्शन - $12.99

español

 1. BIM - निर्माण समन्वय गर्ने विधि - $12.99
 2. Naviswork BIM सहयोग - $12.99

कला र जीवन शैली

अंग्रेजी

 1. व्यावसायिक क्यामेराको साथ फोटोग्राफी - अवधारणा र अभ्यासहरू - $12.99

español

 1. सजिलो गितार सिक्नुहोस् - स्पेनिश मा - $12.99
 2. भेनेजुएला खाना - $12.99
 3. कसरी वयस्कहरूलाई व्यावहारिक रूपमा पढ्न सिकाउने - $12.99
 4. एक्रिलिक चित्रकला पाठ्यक्रम - जनावरहरू - $19.99
 5. एक्रिलिक चित्रकला पाठ्यक्रम - प्रकृति - $19.99
 6. एक्रिलिक चित्रकला पाठ्यक्रम - चरण द्वारा चरण - $12.99
 7. एक पेशेवर क्यामेरा संग फोटोग्राफी - अवधारणाहरु र अभ्यासहरु - $12.99
 8. एक्रिलिक चित्रकारी - मानव अनुहार - $19.99
 9. फोनेटिक्सका सिद्धान्तहरू र नयाँ भाषा सिक्ने - $12.99
 10. भिडियो सम्पादन गर्न Filmora प्रयोग गर्दै - $12.99

CAD 2D र 3D डिजाइन

अंग्रेजी

 1. AutoCAD - सजिलो सिक्नुहोस्! - $12.99
 2. Autodesk 3ds Max - सजिलो जान्नुहोस् - $12.99
 3. ब्लेंडर शहर र परिदृश्य मोडेलिङ - $12.99
 4. Revit जान्नुहोस् - घर कसरी स्क्र्याचबाट डिजाइन गरिएको छ हेर्दै - $12.99
 5. Microstation - 2D र 3D CAD डिजाइन सिक्नुहोस् - $12.99
 6. 3D मुद्रण - आधारभूत र उन्नत पाठ्यक्रम - $12.99
 7. Revit आर्किटेक्चर: BIM परियोजनाहरूका लागि आधारभूत कुराहरू - $12.99
 8. स्केचअप मोडलि। - $12.99
 9. SolidWorks - स्केच, मोडेल र विधानसभा सिक्नुहोस् - $12.99

español

 1. AutoCAD - सजिलो सिक्नुहोस् - $12.99
 2. थ्रीडी प्रिन्टिङ - आधारभूत पाठ्यक्रम र उन्नत अनुप्रयोग - $12.99
 3. Revit - घर कसरी स्क्र्याचबाट डिजाइन गरिएको छ हेरेर जान्नुहोस् - $12.99

प्रोग्रामिङको परिचय

अंग्रेजी

 1. प्रोग्रामिंगको परिचय - $12.99
 2. MATLAB र Simulink प्रोग्रामिङ - $12.99
 3. पाइथन प्रोग्रामिङ - सजिलो सिक्नुहोस् - $12.99
 4. पाइथन प्रोग्रामिङ - सजिलो सिक्नुहोस् - $12.99

español

 1. पाइथन - प्रोग्राम गर्न सिक्नुहोस् - $12.99

कार्यालय

अंग्रेजी

 1. एक्सेल आधारभूत - सजिलो! - $12.99

español

 1. CAD - GIS र म्याक्रोको साथ एक्सेल सुझावहरू र चालहरू - $12.99
 2. माइक्रोसफ्ट एक्सेल - आधारभूत स्तरको पाठ्यक्रम (१/२) - $12.99
 3. माइक्रोसफ्ट एक्सेल - मध्यवर्ती स्तर पाठ्यक्रम (2/2) - $12.99
 4. Microsoft PowerPoint - सजिलै सिक्नुहोस् - $12.99

यी सीमित समयको लागि बिक्री मूल्य हो। तपाईलाई कुनै समस्या छ भने आफ्नो टिप्पणी छोड्नुहोस्।

सम्बन्धित लेख

टिप्पणी छोड्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन।

यो साइट स्प्याम कम गर्न Akismet को उपयोग गर्दछ। सिक्नुहोस् तपाईको टिप्पणी डाटा कसरी प्रशोधन गरिएको छ.

शीर्ष बटनमा फर्कनुहोस्