का लागि अभिलेख

सेन्टिनेल-2

LandViewer - परिवर्तन पत्ता लगाउने अब ब्राउजर मा काम गर्दछ

रिमोट सेन्सि data डाटाको सब भन्दा महत्वपूर्ण प्रयोग भनेको यहाँ भएको परिवर्तनहरू पहिचान गर्न बिभिन्न समयमा लिइएको कुनै खास क्षेत्रको छविहरूको तुलना गर्नु हो। खुला संख्यामा उपग्रह छविहरूको ठूलो संख्याको साथ हालको लामो अवधिमा म्यानुअल परिवर्तन पहिचानले लामो समय लिन सक्दछ।