का लागि अभिलेख

डिजिटलीकरण

यहाँ र Loqate ब्यापार अनुकूलन व्यापार सहयोग मा सहयोगीय गर्नुहोस्

यहाँ टेक्नोलोजीहरू, एक स्थान डाटा र टेक्नोलोजी प्लेटफर्म, र ग्लोबल ठेगाना प्रमाणीकरण र जियोकोडिंग समाधानको अग्रणी विकासकर्ता, लोकाटेले उद्यमीहरूलाई ठेगाना कब्जा, मान्यकरण र जियोकोडिंग टेक्नोलोजीको नवीनतम प्रस्तावको लागि एक विस्तारित साझेदारीको घोषणा गरेको छ। सबै उद्योगहरूमा व्यवसायलाई ठेगाना डाटा आवश्यक हुन्छ ...